Mijn naam is Alice Cramer vrijgevestigd geestelijk verzorger.
Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van mensen met zingevingsvragen/ levensvragen.

Al sinds 1984 werk ik met mensen en heb ik op verschillende plekken ervaring opgedaan;
als therapeut en counselor in mijn eigen praktijk,

als mentor, docent en leerlingbegeleider aan een scholengemeenschap,

als jongerenwerker binnen de protestantse kerk en als
geestelijk verzorger in een revalidatiecentrum en verzorgingshuis. 

In die ontmoeting met mensen (zowel oud als jong) ligt mijn passie. 
Een eindje meelopen met zij die uit balans zijn en ondersteuning nodig hebben.
Luisteren naar het levensverhaal met de ’breuklijnen’ die zorgen voor verdriet, radeloosheid en levensvragen. Samen op zoek gaan naar oplossingen voor eventuele problemen die spelen en daar waar nodig helpen om de balans in het
dagelijks leven weer te herstellen. 

 

Registraties en Lidmaatschappen

  • Het beroepsregister van geestelijk verzorgers, de SKGV. Registratienummer: 41011
  • De beroepsvereniging van geestelijk verzorgers, de VGVZ
  • RING-GV: Raad voor Institutioneel niet Gezonden Geestelijk Verzorgers. Dat is een toetsingsorgaan voor algemeen Geestelijk Verzorgers (zonder ambtelijke binding of zending van het HV)

  • Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie